Lars Danmark Baadsgaard Bruun
25+års erfaring som revisor og rådgiver

Selskabet ON-BOARD ApS med binavnet Prospero ApS står bag udviklingen og ejerskabet af de to bestyrelses- og økonomiske strategiske rådgivningsbrands "ON | BOARD in your business" og "Prospero”.

"ON-BOARD in your business" er kendetegnet for økonomisk strategisk rådgivning, bestyrelsesarbejde og deltagelse i advisory boards, interim management-opgaver drevet af en personlig passion om at bidrage positivt med forretningsudvikling, værdiskabelse og holdbare løsninger til fordel for ejere, ledelse og øvrige interessenter omkring virksomheden – både på kort og længere sigt!

"Prospero" er kendetegnet for formueoverblik for hovedaktionærer og ejerledere samt uafhængig økonomisk rådgivning.

Begge brands er registreret som varemærker hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Prospero ApS er i juli 2014 fusioneret med ON-BOARD ApS med ON-BOARD ApS, som det fortsættende selskab.

I naturlig konsekvens af, at ON-BOARD ApS' ejer Lars Danmark Baadsgaard Bruun er indtrådt som partner i Talmennesker, Lie & Bruun Revisorer pr.1. oktober 2018, påtager Lars sig ikke nye bestyrelses- eller rådgivningsopgaver i ON-BOARD og Prospero-regi.

Lars kan selvfølgelig altid kontaktes for løsning af rådgivningsopgaver m.v. hos Talmennesker, Lie & Bruun Revisorer:

Tlf.: +45 2070 6464
Email: LDBB@talmennesker.dk